Flickr:ssä on paljon kuvia makasiinien palosta. (via pinseri)