Keijolla on tunne, että nyt ei pelata ensimmäistä kertaa tetristä: